AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

A biológiai ciklusok fázisváltozásai

Erre a kincsre eddig 14439 alkalommal voltak kíváncsiak.


A bioritmus
A bioritmus fogalma a századfordulón vált ismertté. Azon a felfedezésen alapszik, hogy az embernek születésétől fogva van úgynevezett fizikai, érzelmi és intellektuális (szellemi) ciklusa. Minden egyes ciklus egy szinuszgörbével ábrázolható, melyet egy u.n. kritikus vonal azaz (null fázis) oszt ketté. A három /fizikai, érzelmi és intellektuális/ biológiai ciklus egymástól az idő függvényében eltér, azaz ciklushosszuk különböző.

A fizikai ciklus
A fizikai ciklus 23 napos. Hatással van az egészségre. Sok olyan híres embert ismerünk, akik egy - már meglévő - egészségügyi probléma miatt a kritikus napjukon haltak meg. Ez azt jelentené, hogy ha kritikus napunk van, akkor meghalunk? Nem valószínű, a születés napja kritikus nap volt és az attól számított minden 23. nap is az. Ennek nincs túlságosan nagy jelentősége, mindössze annyi, hogy ezeken a napokon hajlamosabbak vagyunk arra, hogy megbetegedjünk. Amennyiben ismerjük ezeket a napokat, fel tudunk készülni arra, hogy megelőzzük ezeket a negatív hatásokat. A negatív kritikus napok rossz reflexeket és rossz mozgáskoordinációt eredményeznek. Ha ismerjük negatív kritikus napjainkat, több esélyünk van arra, hogy ki tudjuk védeni ezeket a káros hatásokat, vagy megpróbáljunk kitérni előlük.

Az érzelmi ciklus
Az érzelmi ciklus az emberekkel való kapcsolatainkra hat. Egy negatív kritikus nap az introverzióra, azaz az önmagunkba fordulásra hajlamosít. Bizonytalannak érezzük magunkat a szeretteinkkel való kapcsolatunkban. A ciklus hossza 28 nap.

Az intellektuális, vagy szellemi ciklus
A három közül ez a leghosszabb. Időtartama 33 nap. Hatással van a kreativitásunkra és az általános tanulási képességünkre. Egy negatív kritikus nap akadályokat jelez szellemi képességeinkben. Ez azt jelenti, hogy ezen a napon ne gondolkozzunk? Természetesen nem, de ha tehetjük, ilyenkor ne vállalkozzunk akrobatikus szellemi mutatványokra...

A pozitív fázis
A kritikus vonal feletti periódust jelenti. Ebben az időszakban az energiánk túlteng. Vegyük például a fizikai ciklust: a kritikus vonal feletti görbe a fizikai energiánk túltengését mutatja. Miután a kritikus napot érintette, a görbe a negatív fázisba jut, ami az újbóli feltöltődés időszakát jelzi.

A negatív fázis
A kritikus nap utáni időszak, az energiával való feltöltődés időszaka, mely felkészít bennünket a következő pozitív fázis energiadús időszakára.

Kritikus nap
A pozitívból a negatív fázisba való átmenet napja. A fizikai, az érzelmi és az intellektuális ciklus a zavar állapotát mutatja. Az ember ekkor a legsebezhetőbb. A negatív fázis az energiákkal való feltöltődés időszaka.

Mini kritikus nap
A negatív fázisból a pozitív fázisba való áttérés napja. Ilyenkor az ember hajlamos arra, hogy túlzásokba essen, és ez bármely ciklusra vonatkozik. Jellemző ez pl. az atlétákra, akik ezeken a napokon könnyebben sérülnek, mivel úgy gondolják, hogy nagy a teljesítőképességük és ilyenkor többnyire felülbecsülik azt. Nem szabad túlerőltetni a dolgokat, vagy úgy értékelni ezt az energiatöbbletet, hogy ilyenkor mindenre képesek vagyunk!


Társkapcsolat (kompatibilitás) minőségének vizsgálata a biológiai ciklusok
összehasonlításának módszerével

Fizikai kompatibilitás (96-100%) - egzakt
A fizikai ritmusaik görbéi összhangban vannak. Ez azt jelenti, hogy Önnek és partnerének fizikai bioritmusa a pozitív és a negatív fázisban egyaránt megegyezik. Bár ez tökéletesnek tűnik, megvan az a hátránya, hogy a ciklusok negatív fázisában fizikailag alig, vagy egyáltalán nem támogatják egymást, mivel ekkor mindketten a fizikai feltöltődés időszakában vannak.

Érzelmi kompatibilitás (96-100%) - egzakt
Az érzelmi ritmusaik görbéi összhangban vannak. Ez azt jelenti, hogy Önnek és partnerének érzelmi bioritmusa a pozitív és a negatív fázisban egyaránt megegyezik. Bár ez tökéletesnek tűnik, megvan az a hátránya, hogy a ciklusok negatív fázisában érzelmileg alig, vagy egyáltalán nem támogatják egymást, mivel ekkor mindketten az érzelmi feltöltődés időszakában vannak.

Intellektuális kompatibilitás (96-100%)- egzakt
Az intellektuális ritmusaik görbéi összhangban vannak. Ez azt jelenti, hogy Önnek és partnerének szellemi bioritmusa a pozitív és a negatív fázisban egyaránt megegyezik. Bár ez tökéletesnek tűnik, megvan az a hátránya, hogy a ciklusok negatív fázisában intellektuálisan alig, vagy egyáltalán nem támogatják egymást, mivel ekkor mindketten az intellektuális feltöltődés időszakában vannak.

Fizikai kompatibilitás 76-95% - nagyon jó
Önnek és partnerének fizikai ciklusa nagyon jó kompatibilitású, közel azonos hullámhosszon van. A ciklusuk közös pozitív fázisa különösen megfelelő időszak közös fizikai tevékenységek számára.

Érzelmi kompatibilitás 76-95% - nagyon jó
Önnek és partnerének érzelmi ciklusa nagyon jó kompatibilitású, közel azonos hullámhosszon van. A ciklusuk közös pozitív fázisa különösen megfelelő időszak közös társas tevékenységük számára.

Intellektuális kompatibilitás: - nagyon jó
Önnek és partnerének intellektuális ciklusa nagyon jó kompatibilitású, közel azonos hullámhosszon van. A ciklusuk közös pozitív fázisa különösen megfelelő időszak közös szellemi tevékenységek számára.

Fizikai kompatibilitás 51-75% - jó
Önnek és partnerének fizikai ciklusa harmóniában van. Amikor ez a pozitív fázisban jelentkezik, olyan időszakot jelez, amely igen alkalmas közösen megvalósított sport és más fizikai jellegű tevékenységekre. Számítsanak rá azonban, hogy lesznek olyan rövidebb időszakok is, amikor a fizikai ciklusaik fáziseltérésbe kerülnek, ilyenkor legyenek türelmesek egymással!

Érzelmi kompatibilitás 51-75% - jó
Önnek és partnerének érzelmi ciklusa harmóniában van. Amikor ez a pozitív fázisban jelentkezik, használják fel ezt az időszakot arra, hogy az érzelmi görbe által befolyásolt tevékenységeiket közösen végezzék! Számítsanak rá azonban, hogy lesznek olyan rövidebb időszakok is, amikor emocionális ciklusaik fáziseltérésbe kerülnek, ilyenkor legyenek türelmesek egymással!

Intellektuális kompatibilitás: 51-75% - jó
Az Ön és partnere intellektuális ciklusa harmóniában van. Használják fel ezt az időszakot a gondolatok, vélemények cseréjére illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre! Számítsanak rá azonban, hogy lesznek olyan időszakok is, amikor intellektuális ciklusaik fáziseltérésbe kerülnek, ilyenkor legyenek türelmesek egymással!

Fizikai kompatibilitás 25-50% - kedvező
Az Ön és partnerének fizikai ciklusa többnyire ellentétes fázisban van. Legyen megértő a partnerével szemben! (Pl. abban az esetben, ha Önnek sétálni támad kedve a parkban, de a partnerének nem.) Vannak azonban olyan időszakok is, amikor a fázisok egybeesnek. Amikor az analízisük azt jelzi, hogy ez a pozitív mezőben jön létre, használják ki a szituációban rejlő összes előnyt, ez ugyanis stabilizálja kapcsolatukat.

Érzelmi kompatibilitás 25-50% - kedvező
Az Ön és partnerének érzelmi ciklusa többnyire ellentétes fázisban van. Mivel ilyenkor a kompatibilitás alacsony szinten van, kapcsolatukban gyakran érezhetik az érzések és az érzelmek ütközését. Ilyenkor legyenek megértőek egymással szemben! Vannak azonban olyan időszakok is, amikor a fázisok egybeesnek. Amikor az analízisük azt jelzi, hogy ez a pozitív mezőben jön létre, használják ki a szituációban rejlő összes érzelmi előnyt, ez ugyanis stabilizálja kapcsolatukat!

Intellektuális kompatibilitás 25-50% - kedvező
Az Ön és partnerének intellektuális ciklusa többnyire ellentétes fázisban van. Mivel a kompatibilitás alacsony szinten van, a gondolatok cseréje során gyakran konfrontálódnak. Lehet, hogy Önnek kiváló ötletei vannak, de erre a partnere nem fogékony, mivel ő a feltöltődés időszakát éli. Lesznek azonban olyan időszakok is, amikor a fázisok egybeesnek. Amikor az analízisük azt jelzi, hogy ez a pozitív mezőben jön létre, használják ki a szituációban rejlő összes szellemi előnyt, ez ugyanis stabilizálja kapcsolatukat (tárgyaljanak közös dolgaikról, ilyenkor cseréljék ki fontos gondolataikat)!

Fizikai kompatibilitás 10-24% - rossz
Az Ön és partnerének fizikai ciklusa döntően ellentétes fázisban van. Rettentő nagy megértésre van szükségük a közös fizikai tevékenységek végzéséhez. Ez bizonyára elsőre nem hangzik kedvezőnek, ám ha a fent jelzett toleranciát egymással szemben meg tudják valósítani, a külvilág felé nyújtott teljesítményük terén ennek az állandósult fáziseltérésnek megvan az az előnye, hogy kompenzálni tudják a kvázi oppozíció összes hátrányát azáltal, hogy közös, egyesített fizikai teljesítményszintjük nem hullámzik, mindig közel egyenletes marad. Ezt mások úgy értékelhetik, hogy önökre mindig lehet számítani.

Érzelmi kompatibilitás: 10-24% - rossz
Az Ön és partnere érzelmi ciklusa döntően ellentétes fázisban van. Igen nagy megértésre van szükségük, mivel nem ugyanazzal az érzelmi állóképességgel rendelkeznek. Gyakoriak az érzelmi összeütközéseik. Bár ez első látásra nem tűnik kedvezőnek, ha azonban a fent jelzett toleranciát meg tudják valósítani, a külvilág felé ennek az állandósult fáziseltérésnek meg lesz az az előnye, hogy kompenzálni tudják ennek a kvázi emocionális oppozícióak a hátrányait.

Intellektuális kompatibilitás: 10-24% - rossz
Az Ön és partnere intellektuális ciklusa döntően ellentétes fázisban van. Igen nagy megértésre van szükségük, mivel nem ugyanazzal az intellektuális beállítottsággal rendelkeznek. A gondolatok cseréjében zavarok vannak, mert nehezen értik meg egymást. Ez első megközelítésre ez nem tűnik kedvezőnek. Ám ha a szükséges toleranciát egymással szemben meg tudják valósítani, a külvilág felé nyújtott teljesítményük terén ennek az állandósult fáziseltérésnek megvan az az előnye, hogy kompenzálni tudják a kvázi oppozíció összes hátrányát azáltal, hogy közös, egyesített intellektuális teljesítményszintjük mindig közel egyenletes marad.

Fizikai kompatibilitás 0 - 9%
Az Ön és partnerének fizikai görbéje ellentétes fázisban van. Mikor Ön úgy érzi, hogy tele van energiával, partnere ennek éppen az ellentettjét éli meg, energia szintje a minimumon, a feltöltődés fázisában van. Ez fordítva is igaz. Ezért tehát nagyon fontos hogy kapcsolatukban erre figyeljenek és ezt sok szeretettel és megértéssel tolerálva segítsenek egymásnak!

Érzelmi kompatibilitás 0 - 9 %
Az Ön és partnerének emocionális ciklusa pontosan ellentétes fázisban van. Mikor Ön érzelmileg biztonságban érzi magát, partnere ennek éppen az ellentétét éli meg, energiaszintje a minimumon, a feltöltődés fázisában van. Ez fordítva is igaz. Ezért tehát nagyon fontos hogy kapcsolatukban erre figyeljenek és ezt sok szeretettel és megértéssel tolerálva segítsenek egymásnak!

Intellektuális kompatibilitás 0 - 9%
Az Ön és partnerének intellektuális ciklusa pontosan ellentétes fázisban van. Mikor Ön szellemileg fogékony, társa ennek éppen az ellenkezőjét éli meg, intellektuális energiaszintje a minimumon, a feltöltődés fázisában van. Ez fordítva is igaz. Ezért tehát nagyon fontos hogy kapcsolatukban erre figyeljenek és ezt sok szeretettel és megértéssel tolerálva segítsenek egymásnak.

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 5   (6 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
3 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Halott nevek könyve - bevezetés

Akkortájt még nem tudtam, hogy maga a végzet vezette lépteimet, és vitt különös utamon előre. Tény, hogy a dolog régi, gyermekkori álmom megvalósulásával kezdődött, amikor néhány éve megvásároltam egy ódon Rhode Island-i házat, mely nevezetesen sok-sok éve lakatlan volt már.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu