AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
AsztrálFény - hirdetés
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Szellemtani tudnivalók

Erre a kincsre eddig 9193 alkalommal voltak kíváncsiak.


I. Alapismeretek.

a. spiritizmus:
Az ember hite az anyagtól függetlenül létező szellemvilágban, amelyek test nélkül, mint kísértetek ,entitások. tartózkodnak az alsóbb régiókba, vagy Angyalként az asztrálrégió alsóbb szintjén. Az emberek médium útján a halottak szellemével tudnak érintkezni, "szellemidézés" formájában.

b. spiritualizmus:
Az ember hite az emberiség személyiség továbbélésében, akik író - vagy kopogó szellem alakjában felvehetik a kapcsolatot az élőkkel illetve a túlvilágon lévőkkel.
Minden létező alapjában véve lélek és szellem, az anyag csupán ennek megjelenítő formája. Az alapvető különbség a spiritizmussal szemben, hogy itt nem történik "szellemidézés", hanem egy tanító szellem jelentkezik és annak az irányítása alatt folyik a mediális találkozó.

c. Mesmenizmus:
Transzállapot létrehozása, az u.n. "mester" tudatosan alkalmazott törvénytelen magnetizmusával a "páciens" akaratát alárendeli sajátjának.
(Törvénytelen, mert befolyásolja a szabad akaratot)

d. Hipnózis: melynek következtében a "páciens" mélyalvásba kerül, a tudata kikapcsol, így a páciens rávehető a hipnotizőr sugalmazásaira.

e. spiritualitás: az emberben meglévő Magasabb Szellemi Tudat (mindenkiben megvan, csak a legtöbben leblokkolják) fejlesztésének tudománya a lélek szintjén. Ezáltal képes az ember a puszta testtudattól eljutni a Kozmikus Tudatig, majd a Tudat Fölöttibe juthat el, ami által képessé válik az Isteni Terv megértésére.

II. Ki a szellemiekben gazdag ember?

Sajnos sok embertársunk úgy véli, hogy a szellemiekben gazdagság tudós, szellemi foglalkozású, sokat olvasott embert jelöl! Ez egy nagy tévedés! A szellemeknek a földi észhez, a sok tanuláshoz semmi néven, nevezetten nincs köze.
A szellemiekben gazdag ember megjelölés kizárólag az, hogy: érzelmekben gazdag ember.
A földi világban a szellem az érzékszervek segítségével nyilvánul meg, ez a szellem az ember valódi énje. Ez a szellem az egyedül élő, amely a földi testünkben van, ami azt életben tartja.
Sokszor nevezzük ezt a szellemet - amely nem az anyagi régióba tartozik - léleknek.
Tehát egyértelmű, hogy a szellemiekben gazdag ember = lelkiekben gazdag = lelki ember.
Az ember hatalmában nincs más, csak a saját lelke, tehát senkinek sem mindegy, hogy mire használja a saját lelkét.

Hogyan lehetünk szellemiekben, lelkiekben gazdag emberek?
A lelki ember tudja, hogy a lelke halhatatlan, tehát nem mindegy, hogyan műveli, hogyan fejleszti, hogyan tökéletesíti a saját lelkét.
Ez a földi testünk tulajdonképpen egy búvárruha (romlékony, sérülékeny húsköpeny) melyet a választott szülőktől kapott genetikai tulajdonságok határoznak meg és csak ideiglenesen használjuk itt a földön. Az emberi test egy csodálatosan megtervezett biomechanikus szerkezet egy Isteni tervezés alapján, az emberi test magába fogadja a szellemet, a szellem gondolataival irányítani tudja a testet, rajta keresztül megnyilvánul.
A lelki ember nem gúnyol, nem sérteget senkit a testi adottságai miatt. Tehát sem a gondolatait, sem a cselekvéseit rosszindulat nem vezérli! A lelki ember természetesnek tartja és elfogadja a másságot - a világon bárki lehet más, mindenki lehet kisebbség - mert tudja, hogy minden emberi leszületésnek feladata és célja van. A lelki ember mindenhol segít ahol tud és ahol elfogadják, mert tudja, hogy a szolgálat a legszentebb dolog, és ez Isten szeme előtt a legértékesebb.
A lelki, szellemiekben gazdag ember fejlődése akkor kezdődik, amikor teljesen megtisztítja önmagát a 7 főbűntől.
Ezek: Bujaság, fösvénység, harag. irigység, kevélység, restség, torkosság.
Bocsánatos bűn: amikor érted vagyok indulatos nem ellened.

A lelki ember: Hívő ember. Hinni annyit jelent, mint belülről tudni. A Hit viszont nem azonos a vallással.
A lelki ember Istennek van elkötelezve, a Hit ezen emberszellem sajátja.
A HIT az ember szívében lakozik, és ez a Hit ami a szellemszikra atom rezgésével azonos.
A lelki - szellemi emberben szellemszikra atomok kezdik meg működésüket. Amennyiben ez a szellemszikra atom a szívünkben teljes odaadottsággal megkezdi szent munkáját; akkor beszélhetünk elkötelezettségünkről Isten Világossága iránt.

A vallásokat az összes dogmáikkal együtt az emberek találták ki - és még találják ki a napjainkban is folyamatosan - sokszor önős célokból, érdekből. Sokan vannak akik vallásosak, de hitük nincs, mert még nem ébredtek rá.
Az emberiség történelme folyamán a vallások szerepe az volt (ahogy jelenleg is), hogy az emberek lelkét - a látszólagos viták ellenére - mindig az uralkodó hatalom érdekében használják fel! Ez az összefonódás biztosította az egyszerű emberek felé a teljes elnyomást és lelki sötétségben tartását. A sötétség már kezd oszlani!
A Vallások, az Egyházak és a papság nem töltik be szerepüket, nem szolgálják az embereket, és nem segítették elő a lelkek felemelkedését!
Az Istent, a Teremtő atyát megtalálni mindenkinek önmagában kell és ehhez különféle utakat vehet igénybe a szellemi fejlettségének megfelelően. Az egész világmindenségben (mely sok milliárdnyi Naprendszert jelent) Teremtőként egy Isten létezik és Ő a kimondhatatlan (az embernek ugyanis nincs megfelelő szava, mert nem is létezhet!)
A mi Naprendszerünk az Atya Világegyetemébe tartozik. Ennek a világegyetemnek az Istene az, akit így szólítunk: Miatyánk. Ö az, akit a Földön a különféle vallások különféle neveken emlegetnek, azonban Ő: Egy és Oszthatatlan.
A lelki ember Istenképe egyenlő a Végtelen szeretettel.
A ma szellemi - lelki emberének a legtökéletesebb kapaszkodót Jézus Krisztus tudja nyújtani. Jézus az örök tökéletes tisztaság, a világosság fénye, a határtalan szeretet, az élő lelkiismeret, a tökéletes értékmérő.
Azt az ábrázolását, mely szenvedő Jézus arcát programozza belénk el kell felejtenünk. Jézust úgy őrizzük meg emlékezetünkben, amikor boldog volt, amikor gyógyított, amikor tanított, amikor bearanyozott mindenkit a szeretetével.
Egy Jézusi üzenet: "Aki megértette a tanítást és tud önzetlenül szeretni, nem élt hiába!"

III. A Tudás osztályozása.

a. Elméleti tudás:
Az emberi agy minden tudatos ismerete, de csak az, amit maga az egyén befogadott. Tartalmazza a tudományok előírásait, a betáplált tényeket, manipulált nézőpontokat stb? Mindez egy átlagos emberi agyra vonatkozik.

b. Intuitív, megkülönböztető tudás:
Most a XXI. Század elején már komoly szükség van az egyre kifinomultabb tudásrendszerek befogadására. A racionális = vitatkozó elmének hidat kell verni az objektív és a szubjektív elme gátja közé, vagyis a formák világa és az ideák világa közé.
Szükséges lépés: az Intuitív tudás. Az intuíció az elme felfogása a Teremtés egyes tényezőiről, az energiák létezésének tudatosítása, a lélek igazsága. Az intuitív tudás az elmét úgy használja, mint az összpontosítás középpontját, és ezen keresztül mint lencsén keresztül néz a lélek világába.

A Tudattalan = alultudat
Az alultudatból erednek az ösztönhatások, a mélyén rejlenek az u.n. lelki komplexusok. Minden elfojtott ösztön emlékkép, minden amit az ember nem tudatosan de észlelt, amit gondolt és érzett: fennmaradt és megtalálható az alultudatban.
Sőt, még ennél is több, mert őselemi, faji emlékképeket is tartalmaz. (babonák, erkölcsi előírások, zenei intuíciók, művészi ihletek, technikai ihletek, stb?) Ezek mind a jobb agyféltekéhez tartoznak.
Gondoljunk csak bele, a feltalálók hogyan juthatnak hozzá az ihlethez? Feltűnően jól működik a jobb agyféltekéjük!

Jobb agyfélteke: impulzív, intuitív, szabadon szárnyaló, ösztönző, elképzelő, irracionális, időtlen. Ide tartozik a tisztánlátás, igazlátás, távolbalátás, tisztánhallás, gondolatátvitel stb?

A baloldali agyfélteke: = Felettes Én, a cenzor, az absztrakt és realisztikus.
Tevékenységét a társadalom alakítja. A Felettes Én értelemmel hozta létre a pusztító technokráciát, a tudományokat, a vallásokat, a totális bürokrata államgépezetet, a természet elpusztítását, a Föld teljes kizsákmányolását, tönkretételét stb..

A gondolkodó lelki - szellemi ember az emberiség által elkövetett esztelen pusztítások láttán sokszor felteszi a KÉRDÉST:
Teremtő Atyám, hogyan engedted meg, hogy ezek megtörténjenek?
VÁLASZ: A Teremtő Atya számára - aki emberi aggyal felfoghatatlan Isteni magasságban van - Földünk, Naprendszerünk problémái eltörpülnek a Multiuniverzum összetett problémái mellett.
A Teremtő Atya közvetlen beavatkozása csak az egész Univerzumot veszélyeztető esetben történhet.
Amennyiben az emberiség megfogadta volna Frank Outlaw figyelmeztetését és e szerint élnénk, egészen más lenne ez a világ:
"Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid.
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg a tetteid.
Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaid.
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed.
S ügyelj a jellemedre, mert az szabja meg a sorsodat!"

Az anyagot Karsay István kérésére összeállította: Tóthné Piroska.

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-07


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 5   (3 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - ezoterikus parapszichológia
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés
Tarot - spirituális válaszok


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
11 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
A lúgos és a savas víz élettani hatása

A ma kor embere életmódjával olyan helyzetet teremt mely az egészsége szempontjából, kedvezőtlen, gondolok itt a kevés mozgásra, a helytelen táplálkozásra, a túlzott stresszre, a rohanó életre, a pihegő légzésre, stb.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu