AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Plútó és a Lélek evolúciós útja I.

Erre a kincsre eddig 15643 alkalommal voltak kíváncsiak.


Ha kérdezted már valaha életedben, vajon miért vagyok én ÉPPEN az, aki vagyokő Egyáltalán, ki vagyok én igazábólő Azon kívül, hogy a családomon, barátaimon, munkatársaimon stb. keresztel kiépítettem egyfajta azonosságot, van nevem, van anyanyelvem, valamilyen helyzetem a társadalomban, ahol élek, stb.stb. De KI VAGYOK ÉN IGAZÁBÓL, ÉS MIT KERESEK ITTő HOGY KERÜLTEM IDE, ES MIT IS CSINÁLOK ÉN ITT A FÖLDÖNő Ha voltak vagy vannak ilyen alapvető kérdéseid, akkor az evolúciós asztrológiát fantasztikus megvilágító erőnek fogod értékelni az életedben.

Mert az evolúciós asztrológia sok minden egyéb között ezekre az alapkérdésekre ad választ. Választ ad, arra hogy mi is az az oly sokszor emlegetett "lélek" hogy mi is az valójában, honnan ered, és hogyan miképpen fejlődik hosszú hosszú életeken át, és legfőképp hogy MIÉRT. Választ ad, arra hogy miért vagyunk éppen ott és éppen az, aki vagyunk, választ ad arra is, hogy pontosan HONNAN JÖVÜNK, ÉS HOGY HOVÁ TARTUNK. Hogy mik voltak előző életeink, milyen dolgokat tanultunk miért épp azokat, és mit akar, a lélek bennünk tanulni ezen az életen át. Választ ad, arra hogy miben és miért vannak nehézségeink, és arra is, hogy mi az, amit tennünk lehet, azért hogy betöltsük életünk egyéni, speciális és valódi célját. Mert mindnyájan speciális, egyéni és nagyon is valódi céllal jöttünk ide, és szó nincs róla, hogy azt felszínes és általános válaszokkal meg lehetne válaszolni. Csakis speciális és egyéni módon lehet megválaszolni, ahogy mindnyájan teljesen speciális s egyéni lények vagyunk, és a leglényegesebb ebben, az hogy pontosan mik és milyenek is a lelkünk legmélyéiben lévő kívánságok. Mert csakis ahhoz képest betöltött vagy betöltetlen az életünk, és egész mindegy hogy másoknak hogy tőnik, a számit hogy nekünk belülről milyen. gondolom, ebben egyetértünkő :-)) Például talán ismered azt az érzést, amikor mások véleménye szerint neked elégedettnek, sőt boldognak "illene" vagy egyenest "kellene" lenned, - de te valójában egyáltalán nem úgy érzed, és ezt nagyon nehéz megértetni azokkal a bizonyos másokkal :-) Mitöbb talán magad is úgy gondolod, hogy "Tényleg, hat mi a fene bajom vanő Hat itten rettentően boldognak kéne lennem, aztán közbe meg a hajam égnek áll ettől a nagy fene boldogságtól. de legalábbis úgy érzem, hogy valami más, valami több kell, hogy legyen az életben." Ezek a fajta gondolatok sugalljak aztán, hogy netán valami baj van velünk, hogy mi valahogy "nem stimmelünk" vagy mi.

Az evolúciós asztrológia hozzásegít, ahhoz hogy megértsük önmagunkat a lehető legmélyebb módon, és rádöbbent, arra hogy a VILÁGON SEMMI BAJ nincs velünk, hanem egyszerően olyanok vagyunk amilyenek, és segít megérteni, hogy miért és annak mi a célja, és hogy a speciális és különböző mindenki mástól. Választ ad arra is, hogy társadalmilag honnan jövünk, együtt az egész emberiség, és hogy hova megyünk és miért. Ha valaha is gondolkodtál azon, hogy vajon miért van az hogy a legtöbb emberi törvény és kollektív emberi cselekedet az utolsó 8000 évben igazából a természeti törvényekkel ellentétes, és emiatt iszonyú mértékő pusztítást, szenvedést okoz nemcsak más fajoknak és a Földanyának magának, de az emberek egymásnak is. Ha gondolkodtál valaha azon, hogy miért van háború a földön, amikor igazából 90%-a az embereknek békében szeretne élni és esze ágában sincs meglövetni a fenekét. Mégis hogy van az, hogy újra és újra valami háborúban kötünk ki.őőő Aztán meg hogy miért létezik erőszak és miért olyan nagyon elterjedt az emberi közösségben, különösen nőkkel és gyerekekkel szemben. őőő Miért olyan döbbenetesen nagyszámú az öngyilkosság az emberi faj tagjai között ellentétben minden más élőlénnyel.őőő Hogy miért van az, hogy a nők mai napig is körülbelül felét keresik annak, mint a férfiak akkor is, ha ugyanaz a végzettségük.őőő Szóval, ha vannak efféle kérdéseid mélyen-mélyen a mindennapi élet mögött, akkor az evolúciós asztrológiát ugyanolyan megrázóan értékesnek fogod találni, mint én, mert minderre végre választ ad, és minden a helyére kerül, ami eddig érthetetlen, de legalábbis nehezen érthető volt.

Emlékszem sok évtizeden át tanultam nagyon sok mindent, beleértve történelmet, kultúrákat, pszichológiát, filozófiát, (szóval, amit hivatalosan tudományoknak neveznek), ugyanúgy, mint a legkülönfélébb ezoterikus és spirituális tanulmányokat. És volt egy érzés melyen bennem, hogy valami meg mindig hiányzik, hogy valami valahol meg nem állt egészen össze, valami hiányzó láncszem kell, itt legyen, mert amíg értelme van ennek meg annak a résznek, az egész képből mintha hiányozna valami.

Ismered ezt az érzéstő Hogy a világ nem lehet csak úgy össze vissza, valami értelme kell, legyen ennek az egésznek. de ugyanakkor egy szinten úgy tőnik, hogy nincs igazan értelme. Szóval az a bizonyos mely MIÉRTő kérdés meg mindig ott volt. Szóval, ha te is ismered ezt, akkor megint csak az evolúciós asztrológia neked való lesz, ahogyan a számomra is ez hozta meg azt a bizonyos hiányzó láncszemet. A lélekből jövő kérdést azt a melyen belül visszhangzó "miért"-et egyedül a lélek szintjén lehet igazán megválaszolni. És ez az, amit az Evolúciós Asztrológia tesz, megválaszolja a lélek szintjen azt, amit a lélek kérdez. Plútó egyenlő szimbolikusan ezzel a "miért" kérdéssel. Mert ez a mely lélekből jövő kérdés nem egyéb, mint legalapvetőbb jellemzője Plútónak. Vagyis a léleknek. Mert az. A lélek legmélyéből fakadó érteni vágyás, a kérdés, ami gong az elmén, az érzékeken és érzelmeket át a legmélyebb szintjére hatolva mindannak ami vagyunk: és mi is az, ami minden mögött és minden alatt vagyunk, ha nem a lélek magaő

Mi is a "lélek" hátő Egyszerő: egy energia, ami semmi egyéb, mint egy tudat-tartalom. Egy szubsztancia, amelyben óriási energia van (ha kételyed volna efelől, csak gondolj az atombombára, például :-) és amelyben alapvetően létezik egy megnyilvánulási és megértési vagy. Ez a vagy melyen a lélek tudattalan szintjen az eredendő ok, amiért itt vagyunk... Ezért születünk meg (újra és újra) Ezért vagyunk itt, hogy TANULJUNK. Hogy tapasztalatokon át egyre tágasabb és tágasabb körökben megértsük azt tudatosan, amik vagyunk, és ami a világ az univerzum köröttünk, amelyben, és amelynek részeként létezünk. Hogy megválaszoljuk a saját mely "miért' kérdésünkre.

Az a tudat-tartalom (consciousness) ami vagyunk, és ami megnyilvánul bennünk, emberi formában, az valójában egy hologram. Az univerzális tudat-tartalom hologramja. Mindegyik egyedi és különböző, és mégis ugyanannak a 'nagy egésznek' a hologramja. A Biblia ezt úgy fejezi ki "Ember Isten képére, képmására lett teremtve". Én úgy mondom ugyanezt, "hologram of the universe". Az univerzális tudat-tartalom egyedi hologramja. És mi az asztrológiaő Az asztrológia az a tudomány, amely felfedi, azt hogy pontosan milyen is az a tudat-tartalom, az a hologram, ami vagyunk. Nagyon fontos megérteni, azt hogy az asztrológia, a csillagok nem OKOZZÁK, hanem csak TÜKRÖZIK az életet, tükrözik a hologramot, ami élő emberként mi magunk vagyunk. Mi ebben a csillagrendszerben, ezen belül ebben a naprendszerben létezünk, itt vagyunk hologramok, és ezt hően tükrözi az a pillanat, amit VALASZTOTTUNK a születésünk pillanatául. Igen választottuk. Lehet, hogy kételkedsz, mert például te császárral születtél.... csakhogy ugyan nem tudod tudatosan, de melyen a tudat-tartalomban, ami te magad vagy, EZT TE MAGAD választottad valamilyen egyéni okból, mert az felelt meg a te saját eg yéni evolúciós fejlődésednek. A bennünk lévő tudat-tartalom két részre osztható minden életben. Az emberi tudatba befogadott (úgynevezett tudatos) rész, és a tudattalan, vagy tudat-alatti rész, amelyet meg nem fogtunk, fogadtunk be az emberi tudatosságunkba. Attól meg az ott van, és meghatározza a lelkünket, a tudattalanba lévő vágyakat, amelyek mozgatnak minket. Az életünk egyik alapvető célja az, az hogy mind nagyobb reszt befogadjunk az emberi úgynevezett egocentrikus tudatos részbe abból, ami a lélek teljes tudat-tartalmában van, vagyis a tudattalanban és a tudatalattiban. Azok a lények, akiket "megvilágosultaknak" vagy "felvilágosultaknak" hívnak, azok pontosan azt értek el evolúciójuk során, hogy minden reszt, amely a tudattalanban volt a lélekben azt a tudatba emeltek, és ez által teljes totális tudatosságot értek el. Ezáltal "isten-tudatosságra" emelkedtek, eggyé váltak a Forrással, amely teremtette őket és minden mást. Más szóval a lelkük azonossá vált tudatosság utján a Teremtő erővel, akaratunk eggyé vált a Teremtő akaratával. Ez a tudat-tartalom (a lélek) az asztrológiában sokféleképpen volt próbálva magyarázva a múltban. Érdekes dolog hogy Plútó a legtávolabbi (a legrejtettebb :-)) égitest a naprendszerünkben csak a huszadik században került egyáltalán felfedezésre. Nem véletlen természetesen. :-))

Tehát az utolsó "láncszem" az asztrológiában (és asztronómiában) csak a legutolsó időkben állt be a "teljes képbe". Valahogy, úgy ahogy a megismerése, mindannak amik vagyunk először a legfeltőnőbb dolgokkal kezdődik....van testünk, kezünk, lábunk, szemünk, hajunk, aztán kiderül, hogy vannak bennünk érzések és gondolatok, amiket nem lehet "megfogni" viszont mégis biztosan tudjuk, hogy léteznek, megváltoztatják viselkedésünket, sőt néha meg a szemünk színét is! (Figyelj meg valakit akit ismersz milyen a szeme amikor nagyon dühös, vagy amikor nagyon szeretetteljes, vagy amikor igazan melyen gondolkozik valamin. :-)) És aztán mindezen át eljutunk oda, hogy valami alapvető az állandó bennünk, akkor is amikor 3 évesek voltunk, és akkor is amikor nyolcvan leszünk. Minden más változik így vagy úgy, de valami valahogy ugyanaz, és azzal a valamivel vagyunk igazán azonosak. A külsőnk vagy akár a világban, a környezetünkben betöltött helyzetünk megváltozhat, viszont ez a belső azonosság ez akkor sem változik, ha egészen extrém változásokon megyünk keresztül. Szóval, mi ez a valami az asztrológia nyelvén (ez, amit hívhatunk léleknek, tudat-tartalomnak, vagy alapvető lényegi azonosságnak)ő Igen jól sejted, Plútó. Ez az utoljára felfedezett, utoljára megtalált "apró" kis égitest az, ami szimbolizálja a naprendszerünkben azt a pontot, amely meghatározza a "hologram" alapvető milyenségét.

Plútó korrelációja a lélek maga. Plútó helyzete a jegyben, házban, szögei a többi bolygóhoz, fantasztikus módon feltárják a lélek, a bennünk lévő tudattartalom alapjait. Plútó mutatja, hogy honnan jön a lélek, hova tart, mik a benne lévő alapvető kívánságok és vágyak, amelyek irányítani, kormányozni fogják az adott életet, és minden de minden más eleme a horoszkópban ezen át, ennek az alapvető hatalmas mozgatóerőnek a tükrében történik.

Plútó megértése egyenlő a lélek megértésével. A lélek indítékai nem tudatosak. Plútó a tudatalattiból mőködik, viszont meghatározza, azt hogy milyen a tudatra feljövő vágyak, motivációk, kívánságok fognak megjelenni az adott emberi lényben. A lélek célja evolúció. Az élet célja evolúció. Számtalan, számtalan élet-leckén át halad az útján, és minden életben teremt egy "ego"-t, egy emberi azonosságot, amelyen keresztül fejlődik. Amikor tudatosan megértjük, hogy a saját lelkünk merre is akar fejlődni és miért, óriási lépéseket tehetünk a saját személyes evolúciónk érdekében. A legmegdöbbentőbb ebben, az hogy mikor egyesülünk tudatosan is ezzel a tudattalanban meglévő kívánsággal, az életünk gyökeresen megváltozik belülről, és ennek tükreként kívülről is. A gyógyulásunk felgyorsul, az életünk beteljesedik és az a hiányérzet vagy értetlenség, amit addig sok esetben eltakarni próbáltunk, végre megszőnik és a világ, mintha helyére zökkenne hirtelen. - Oh, szóval ezért születtem én, ezt akarom és ezért vagyok itt, ahol vagyok! Oh, szóval ezért volt ilyen a gyerekkorom, szóval ezért választottam én ezt mind életemül, és ez az értelme és értéke és erre kell mennem, ahhoz hogy beteljesüljön az az "ígéret" amit a szívemben éreztem ugyan, de azt hittem, hogy azt úgyse lehet! Oh, szóval, hogy nagyon is lehet, csak éppen így, és nem amúgy! Ezek a fajta élmények lélekmegrázóak. De hiszen mi más lehetne, mint lélekmegrázó az, amikor találkozunk a saját lelkünkkel:-) Plútó és az Evolúciós Asztrológia pedig pontosan ide vezet el. Ugyanakkor, ha egy kicsit is hallottál az asztrológiáról tudod azt, hogy Plútó a leglassabb bolygó és közel húsz éven át egy jegyben van. Vagyis egy egész generáció ugyanabban a jegyben! Talán azt gondolod: "Hogy lehet aző Mindenkinek azonos a lelke, aki egy generációban születikő De hiszen, olyan különbözőek vagyunk!" Így van, nagyon különbözőek vagyunk. Viszont azon belül, hogy különbözőek vagyunk, gondold csak el, hogy egy korban élünk, és gondolkodj el azon is, hogy érdekes módon minden generáció rengeteg mindent megoszt egymással, akarva akaratlan. Ezt akkor látod jobban, ha például láttál régi filmeket, hogy a különbözőség ellenére, az egy korban élőkben van valami közös. Feltőnt márő Igen valami közös van bennünk, és ez nem abból ERED, hogy egy generációban születtünk, hanem fordítva. Azért születünk egy generációban MERT van bennünk valami közös a különbözőségek mögött. Az evolúció nem csak személyes ugyanis. Kollektív evolúció, az egész emberiség evolúciója történik azáltal, hogy mi mindnyájan egyedileg is fejlődünk. A kollektív szinten az evolúció csak úgy tud megnyilvánulni, hogy bizonyos korcsoportok léteznek, akik egyfajta kollektív leckét tanulnak, és akik ezt a kollektívé evolválódást beteljesítik. Ezt Plútó jegye határozza meg. Mondok egy példát: A Plútó az Oroszlánban generáció egyre jobban hatalomra kerül ebben az időben. Változást már kezdettől hoztak, (az első generáció felnőtt lett úgy az ötvenes hatvanas évek táján), és ha megnézed a változást, amit a kollektív szinten hozott mit látsző Egyre jobban individualizált világ, egy nagy harc a szabad kifejezésért minden féle téren. A személyes kreativitás jogának kivívása nemektől, nemzetiségtől, régi megszokásoktól függetlenül, önállóság, eredetiség, kreativitás, egyenlőség addig nem látott módon és méretekben. Ez a generációs feladata (és mely belső kívánsága természetesen) volt, és most is az a Plútó az Oroszlánban generációnak. A maga külön módján minden léleknek ezzel a jeggyel. Viszont ezen belül mindegyik különböző, mint egyén, és ez a vágy az önkifejezésre mindegyikben másként nyilvánul meg. Hogy hogyan, ezt Plútó személyes helyzete, fényszögei, kapcsolatai a horoszkópban határozza meg. Mindez nagyon sokrétő és fantasztikus tudáshoz, és a legmélyebb értéshez vezet, és én szeretném ezt a tudást és értést megismertetni a magyar nagyközönséggel az Evolúciós Asztrológián, és a Plútó iskolán keresztül. Remélem, hogy mindez felkeltette érdeklődéseteket.

Szeretettel és Fénnyel
Lia Breznay

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 5   (1 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
2 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
Seth megnyugtat

Február elején Rob levelet írt dr. Ian Stevensonnak, aki kapcsolatban állt a Virginiai Egyetem Neurológiai és Pszichológiai Tanszékével. Dr. Stevensont érdekelte a reinkarnáció, és épp akkoriban olvastunk a munkájáról. Rob elküldött neki néhányat az ülések jegyzőkönyvei közül, köztük azt az információt is, amit előző életeinkkel kapcsolatban kaptunk.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu