AsztrálFény nyitóoldal
hirdetés
-Új AsztrálFény oldal
Kincsesbánya - ezotérikus írások Kincsesbánya
Az AsztrálFény - ezotérikus parapszichológia oldalaihoz
kapcsolódó írások, olvasmányok, kivonatok,
jegyzetek, képek, stb.


Vissza a  témakörhöz

Nostradamus

Erre a kincsre eddig 14902 alkalommal voltak kíváncsiak.


NOSTRADAMUS Michel de Nostredame 1503 december 14-én délben látott napvilágot a Provence tartománybeli Saint-Rémy-ben. Zsidó származású, de mint a korabeli zsidók többsége, az ő szülei (Jacques és Reyniere de Nostredame) is baptista hitre tértek a király rendeletére, 1501-ben. Ö volt a legidősebb gyermek a családban, további négy öccséről keveset tudunk. Mivel korán kiemelkedett okosságával környezetéből, szülei nagyapja nevelésére bízták. A matematikán, görögön, latinon és héberen kívül nagyapja (Jean) ismertette meg Michellel az asztrológia tudományának az alapjait.Nagyapja halála után Michel Avignonba, kora reneszánsz központjába ment, és itt ismerkedett meg a szabad mővészetekkel, és folytatta a csillagok tanulmányozását. Az apját idegesítette fia érdeklődése a különleges tudományok iránt, ezért Montpellierbe küldte, hogy tanulja ki a medicinát. 1522-ben Michel három évi tanulás után megkapta orvosi diplomáját. Ezzel az irattal kezdte el a gyógyítást, majd úgy döntött, hogy a pestis áldozatainak segítségére indul.Négy év telt el, amire visszatért Montpellierbe, hogy tanulmányait befejezze. Nostradamusnak akadt egy kis problémája a rendhagyó gyógyítás módszereinek indoklásával, mellette szóltak azonban tapasztalatai és kiváló tanulmányi eredményei. Végül azonban megszerezte a doktorátust. Egy évig még Montpellierben marad tanítani, de újfajta nézetei gyakran bajba sodorták - például a betegek kizsigerelése elleni fellépése - így végül ismét vándorútra kelt.1534 körül telepedett le Agenben, majd feleségül vett egy fiatal lányt, akinek a neve azonban elveszett a történelem útvesztőiben. Felesége egy fiút és egy lányt szült neki - élete tökéletesnek látszott.Aztán kitört a katasztrófa. A pestis Agenbe is utána jött és számos embert magával ragadott. Bár Nostradamus számos embert mentett meg a kórtól, a saját családját - feleségét és gyermekeit már nem tudta, és a "fekete halál" elragadta őket.Családja elvesztése nagy csapást jelentett számára, de ezt még nagyobbak követték. Betegei más gyógyító után néztek látva, hogy az orvos tehetetlen saját családja esetében, így Nostradamus ismét vándorútra indul, ám erről az időszakáról keveset tudunk (1538-1544). Számos legenda kering arról, hogy ebben az időben kezdenek megjelenni profetikus képességei.Az 1544-es év már Marseilles-ben találja, ahol a pestis egy újfajtájával küzd. Ez az azév, amelyben Provence a legnagyobb veszteségeit éri meg. A halottak és állatok vérétől piroslanak a folyók, ami csak duplázta a kór erejét. Nostradamus fáradhatatlanul küzdött.Ezután Salonba költözik és itt is éli le további életét. 1547 novemberében feleségül vesz egy gazdag özvegyet, Anne Ponsart Gemelle-t. A ház, melyben életüket leélték ma is megtekinthető Place de la Poissonnerie-ben.1550 után kiadják Almanac és Prognosztigák címő mőveit, melyek sikert arattak, és arra biztatták, hogy folytassa kutatásait a jóslások terén. Dolgozó szobáját Salon-i háza padlásán rendezte be, itt böngészgette okkult könyveit és írta meg híres jövendöléseit. 1555-re fejezi be könyve első részét, mely korától egészen 3797-ig tartalmaz jövendöléseket. Címe "Centuries" de ennek semmi köze az évszázadokhoz, hanem arra utal, hogy mőve100 versből áll. A versek homályosan írottak és többnyelvőek, franciául, olaszul, görögül, latinul íródtak. A véres inkvizíció javában tombol, ezért óvatosnak kell lennie. A máglyahalál veszélyeit vállalja a könyv megírásával, hogy ez mégse következzen be a verseket "virágnyelven" írja, ezzel úgy összezavarja, hogy azok jövendőmondó funkciójára nem lehet könnyen rájönni. (Na, ezzel nem csekély bosszúságot okozott későbbi értelmezőinek…)Nostradamus híre hihetetlen gyorsan terjedt szét Franciaországban és Európában, jövendölései befejezettlen formában 1555-ben jelentek meg. A könyv csak az első három Cenrtúriát tartalmazta, és a megkezdett negyedikét.A jóslatok a királyi udvarban is nagy visszhangot váltottak ki, a királynő - Medici Katalin - 1556 augusztus 15-én Nostradamusért küldött. Nostradamus és a királynő órákig beszélgettek félrevonulva, II Henriket nem nagyon érdekelte a történet. Két héttel később a királynő ismét érte küldött, és Nostradamus ezúttal azt a nehéz feladatot kapta, hogy írja meg a valoá gyermekek horoszkópját. Egyesek szerint már előre megírta a gyermekek sorsát korábbi jóskönyvében, de a pontosan kifejtett horoszkóp titokban maradt.Később figyelmeztették, hogy a párizsi igazságszolgáltatás érdeklődve figyeli mágikus tevékenységét, ezért visszavonult Salonba. Köszvényétől és izületi gyulladásaitól szenved, ettől kezdve már csak a látogatóinak készít horoszkópokat és "Prophecies" címő mőve befejezésén dolgozik. 1564-ben Katalin - már mint régens királynő - körutazást tett Franciaországban, mely során Salonban meglátogatta Nostradamust. Vacsora közben Katalin a "Physician in Ordinary" címmel adományozta meg a jóst, amely cím tisztség pénzzel járt együtt.Köszvénye azonban elsúlyosbodott, és Nostradamusnak, mint orvosnak rá kellett döbbennie, hogy rövidesen meghal. 1566 június 17-én megírta végakaratát és július 1-én magához hivatta a papot az utolsó kenetre. Midőn Chavigny távozott mellőle, elmondta neki, hogy reggelre már nem lesz itt. Jóslatához hő maradt, másnap holtan találtak rá.Salonban Cordeliers temploma alatt temették el. Felesége egy márványdarabbal emlékezett meg róla. A későbbi csaták során a sírt idegen katonák felnyitották, akik állítólag -szintén jövendölése szerint - aközben halálukat lelték. Testi maradványait a Szent László templomban újra eltemették ahol máig is nyugszik.

HARMADIK ANTIKRISZTUS A VÍZÖNTőBENő!

Nostradamus értelmezői azon az állásponton vannak, hogy az első Antikrisztus Napóleon, a második pedig Hitler volt. De ki lesz vajon a harmadik őő Nostradamus 1558-as levelében arról ír Henrik francia királynak, hogy a világ nem kerülheti el a harmadik Antikrisztus feltámadását, aki csak azután fog színre lépni, miután a "németekre döntő csapást mér az egész latin faj". Szintén ebben a levélben írja, hogy "Aztán az Antikrisztus nagy birodalma kezd terjeszkedni, ahol egykor Attila birodalma virágzott, az új Xerxész leszáll nagy és megszámlálhatatlan erőivel". A francia mester által emlegetett Antikrisztus olyan figura, aki a világ urának és parancsolójának kiáltja ki magát, és Németország földjéről emelkedik majd egyre feljebb, s válik a hatalom egyedüli birtokosává. Nostradamus megadja azt is, milyen fizikai kísérőjelenségei lesznek az Antikrisztus eljövetelének: "Ezt megelőzi majd egy teljes napfogyatkozás, olyan homály és sötétség lesz, mint a világ teremtése óta még soha, kivéve azt a napfogyatkozást, ami Jézus Krisztus halála és passiója után volt". Három ilyen napfogyatkozás is szóba jöhet a csillagászatban, de szerencsére (ő!) pont az egyik dátum az, amit Nostradamus pontosan megadott a Próféciákban

1999. ESZTENDőBEN, ANNAK IS A HETEDIK HÓNAPJÁBAN AZ ÉGBőL ALÁSZÁLL A TERROR NAGY KIRÁLYA MEGSZÜLETIK ÁLTALA A MONGOLOK NAGY KIRÁLYA ELőTTE ÉS UTÁNA VÍGAN ARAT MAJD HÁBORÚJÁBAN A HALÁL

Egyértelmő tehát, hogy az 1999 augusztus 11-én bekövetkező napfogyatkozásra gondol a Mester. Egy másik előjelet is említ Nostradamus, amely így hangzik: Nostradamus szerint a harmadik Antikrisztus 25 éven át tartó uralma után az emberiség állati sorban tengődik tovább. A harmadik háború kezdetének időpontja: 2004 lesz.

Nostradamus - ahogy Hitlert is - a harmadik Antikrisztust is nevén nevezte. Mőveiben "Mabus"-ként említi, és sokan úgy gondolják, hogy a Távol-Keletről, vagy Észak-Afrikából jön majd. Sokan Saddam Husseinnel azonosítják ...

Nostradamus szerint a világvége a hetedik millennium fordulóján fog bekövetkezni. A hét millennium megértéséhez alapfeltétel tudni, hogy a jós szerint a Föld Kr.e. 4137-ben keletkezett, és így lehetséges az, hogy most a hatodik millennium végén vagyunk. Szerinte a hetedik évezred "olyan idő lesz, amikor Krisztus egyházának ellenségei gomba mód kezdenek el szaporodni"

Csupa rosszra számíthatunk tehát: az Antikrisztus eljő, és háború lesz szeptemberben ő!

A "nagy hetedik szám" a hetedik millennium megérkezése, vagyis a 2000. esztendő beköszöntése.
Bár az apokaliptikus események a XX. század végén be fognak következni, Nostradamus szerint a Föld egészen Kr.u. 3797. évig túléli a megpróbáltatásokat. Az éghajlatban változás fog bekövetkezni: "az esőkből kevesebb lesz, tőz pedig lesz bőven, és tüzes lövedékek hullanak alá az égből olyan mennyiségben, hogy semmi sem tud majd elmenekülni a holocaustból"

NOSTRADAMUS PRÓFÉCIA 2001-RE:
A nagy víz másik oldalán
alászáll két nagy madár,
a királynő kinek keze tüzet tart, s trónja vízből emelkedik,
látja amint a két ördögi torony leomlik"
Nostradamus

MAGYARÁZAT:
A nagy víz másik oldalán
(Tengeren túl)

alászáll két nagy madár,
(Boing-ok (megdöbentő, nemő!))

a királynő, kinek keze tüzet tart
(Szabadság szobor - és tényleg VAN koronája)

s trónja vízből emelkedik,
(Igen....Statin szigetéből emelkedik ki a szobor)

látja, amint a két ördögi torony leomlik"
(World Trade Center)

"Az új század kilencedik hónapjában
Az égből jön a nagy Rettegés Királya...
Az ég égni fog 45 foknál
Tőz közelíti meg a nagy új várost

York városában nagy összeomlás lesz
Két ikertestvér lesz káosz által szétszakítva
Míg az erődítmény porba hull a nagy vezér összeroskad
a harmadik nagy háború fog kezdődni, amikor a nagy város ég"

Ismeretlen Internetes forrásból
2004-01-18


Ennek az írásnak a tetszési indexe: 4   (3 értékelés alapján)
Kérlek értékeld ezt az írást , klikkelj az értékelésednek megfelelő csilllagra,
majd a mehet gombra... köszönöm!

  

Vissza a  témakörhöz


AsztrálFény
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on! Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel.

AsztrálFény
AsztrálFény - Ezoterikus Stúdió
Ügyfélszolgálat, e-mail:info@asztralfeny.hu, telefon: 06-30 820-1008
© 1998 - Minden jog fenntartva!

Az AsztrálFény oldalak az Internet Explorer böngészőre vannak optimalizálva.

hirdetés


 
AsztrálFény nyitó oldal AsztrálFény nyitó oldal

 

Kedves Vendég!

Még nem vagy bejelentkezve.
»»
Bejelentkezés
««

Ha még nem vagy regisztrálva:
»»
Regisztráció
««

Jelenleg rajtad kívül
2 vendég
nézegeti az
AsztrálFény
oldalakat

 
Fent vagyunk a Facebook-on is!
Ha tetszik ez az oldal, oszd meg az ismerőseiddel a Facebook-on!
Ha tetszik ez az oldal
ajáld másoknak is ...

 
A Föld élete

Az ember megjelenése előtt a Földön gazdag állat és növény világ létezett, és amikor az élet feltételei alkalmassá váltak, akkor jött el a pillanat, hogy az emberek Istentől nyert impulzus alapján egyszerre anyagszerő testet formáltak, és ezekbe a testekbe kerültek a távoli világból érkező segítő szellemek.
 
 
Partnerprogram

  Pénz...
   Pénz...
    Pénz...
Partner program
Legyen a
partnerünk!

Keressen pénzt,
a mi segítségünkel!
»klikk...«
info@asztralfeny.hu